Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обществено обсъждане в Ловеч на Концепция „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие“

На 21 февруари 2024 г. (сряда), от 10:30 до 11:00 часа в сградата на Община Ловеч, зала на Общински съвет – Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на комбинирана Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Нови възможности за община Ловеч чрез интегриран подход за развитие“ с водещ кандидат Община Ловеч  и партниращи страни ОУ ,,Панайот Пипков“- гр. Ловеч, ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, ОУ ,,Христо Никифоров“- гр. Ловеч, ОУ ,,Св.  св. Кирил и Методий“- с. Александрово, Сдружение ,,Граждански инициативи – гр. Ловеч“ .

 Концепцията касае:

  •  Реконструкция и обновяване на сградите и рехабилитация на дворното пространство на Спортна зала, гр. Ловеч;
  •  Благоустрояване на ж.к.,,Младост“ и ж.к.,,Здравец“, чрез възстановяване на пешеходни зони, изграждане на детски площадки и алеи и обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие в ж.к“Здравец“;
  •  Обновяване, прилагане на мерки за енергийна ефективност и оборудване 10 сгради и 12 дворни пространства на 2 детски ясли, 6 детски градини и 4 училища от образователната и здравна инфраструктура в община Ловеч;
  •  Изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи.

   За участие в публичната дискусия са поканени водещите кандидати и партньори, както и широката общественост в лицето на местния бизнес и синдикалните структури, академичната общност, неправителствени организации, граждани и техни сдружения и др.

Присъстващите на събитието заинтересовани страни ще имат възможност да се запознаят с концепцията за ИТИ, да споделят свое мнение за инвестициите, предложени за финансиране, както и да попълнят анкета „за“ или „против“ предложената концепция.  

Прецентация:https://docs.google.com/presentation/d/1Xw5pBz96mavLS9Ri0pEaRFZK7xD1mWkypujEU1U7bf4/edit?usp=sharing

Анкета:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfvjFsbC6jruCsABXbznbYIDhLcx4tNsP04J-TPTK8yR-2A/viewform?usp=pp_url

Може да изпращате възражения или препоръки, до три дни след датата на общественото обсъждане, на електронната поща на Областен информационен център – Ловеч: oic.lovetch@gmail.com.

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕФСУ в Р България.