Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч приканва гражданите да сигнализират за увреждане на липови дървета на горещи телефони 0884213465 или 0884215092

Във връзка със зачестилите запитвания на граждани, Община Ловеч информира, че брането на липов цвят може да става само с издадено разрешително по реда на Закона за лечебните растения и Решение № 501/31.01.2002 г. на Общински съвет – Ловеч.

Забранено е кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета.

Моля, гражданите незабавно да подават сигнали за нарушения на горната разпоредба на телефони 0884213465 или 0884215092 за град Ловеч или да сигнализират кметовете и кметските наместници на съответните населени места. Съдействие може да потърсите и от органите на МВР.

 

Община Ловеч

Пресцентър