Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ОБЩИНА ЛОВЕЧ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

 

ОБЩИНА ЛОВЕЧ СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА“

                                                                           

През 2021 г. Община Ловеч ще предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „личен асистент“. Капацитетът на новата услуга е 163 потребители, които ще получават подкрепа в домашна среда от 45 лични асистенти. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От утре, 15.01.2021 г., Община Ловеч стартира приемът на заявления от кандидат-потребители и кандидати за заемане на длъжност „личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга.

Документите от кандидат-потребителите и кандидатите за заемане на длъжност „личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на „Домашен социален патронаж“ на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков“ № 5, бл. „Вароша“, партерен етаж. 

Документите по образец:

Заявление за потребител – Приложение 1

Заявление за личен асистент – Приложение 2

Декларация – Приложение 3

Декларация за обработване на лични данни

За допълнителна информация тел. 068/603 708