Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ЛОВЕЧ

         п. к. 5500, гр. Ловеч, ул. „Д – р Съйко Съев” № 31, тел. 068 / 603 973, факс 068 / 603 973

 

О Б Я В А

 

                                              

Със Заповед № ОХ-547/19.07.2016 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за служба в доброволния резерв на въоръжените сили, които да се заемат от български граждани след провеждане на конкурс. Длъжностите са във военни формирования на Българската армия в София,Бургас и военните окръжия. Документи се подават чрез Военно окръжие – Ловеч. Срок за подаване на документи – 14.09.2016 г.

 

       СЛУЖБАТА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ СЕ ЗАПЛАЩА

   

За повече информация: гр. Ловеч ул. ”Д-р Съйко Съев” №31, Военно окръжие -Ловеч;

      Телефон: 068/603 973