Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява

„Българска автомобилна индустрия" ЕАД  обявява работни места в  Завод за производство на автомобили - с. Баховица, Община Ловеч. Компанията има сериозен ангажимент за реализиране на голям производствен проект. За успешното му изпълнение се нуждаем от Автомеханици и Електротехници, общо 20 броя.

Предлагаме срочен трудов договор до 5 месеца, считано от 12.02.2018 г., атрактивно заплащане, ваучери за храна, безплатен обяд и транспорт.

Заинтересованите лица могат да се свържат със Стела Василева, Мениджър „Човешки ресурси“

 e-mail: s_vasileva@bai.bg