Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за обществеността

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 

 

Във връзка с процедура по принудително изпълнение на влязла в сила и необжалвана Заповед № 3 - 1745/08.10.2021 г. на Кмета на Община Ловеч за премахване на сграда с идентификатор 43952.506.479.1 по КК на гр. Ловеч и административен адрес: гр. Ловеч, „Ангел Кънчев" № 15, собственост на Красимир Мирославов Маринов,

Ви уведомявам, че принудителното премахване на сграда с идентификатор 43952.506.479.1 ще започне на 27.09.2022 г. в 09.00 часа.

Във връзка със създалите се неудобства, Община Ловеч поднася своите извинения на живеещите и преминаващи жители на този район от града за периода на приключване на дейностите.

 

 

С уважение,

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч