Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обява за обществеността за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

на 20.04.2022 г. и 21.04.2022 г. на територията на Община Ловеч (гр. Ловеч, кметства и кметски наместничества, съгласно приложен график) ще се извърши обработка против кърлежи (дезакаризация) и бълхи. Третирането ще се извърши с препарат/биоцид - Бандит 10 ЕВ. Разходна норма 40 мл./1 дка. Карантинен срок 24 часа.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин - 10 g /100 g, CAS № 52315 - 07 - 8, ES № 257- 842 - 9;

Разрешение за предоставяне на пазара: 0321 - 4/09.03.2017 г.

Обработките се извършват при предварително окосени терени. При лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др, фирмата извършваща услугата запазва правото си да промени графика на обработките.