Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за публично обсъждане

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Ловеч обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 година.

Проектът на Програмата е на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г. ще се проведе от 17.00 ч. на 5 декември 2017 г. в  заседателната зала на  Община  Ловеч.

Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Ловеч или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

За допълнителна информация можете да се обърнете  на тел. 688 226 и 688 264.

Проектът на Програмата може да изтеглите от ТУК.