Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч. Обсъждането ще се проведе на 25.05.2016г. /сряда/ от 17.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ловеч. Проектът на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч и мотивите са публикувани на интернет страницата на Общината www.lovech.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общината. Мнениея, предложения и препоръки, свързани с Проект на Наредба за преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Ловеч може да направите до 25.05.2016г. /сряда/ на електронен адрес: obshtina@lovech.bg За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. 0887/95 12 69