Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Община Ловеч Ви информира,че във връзка с подготовката на проектни предложения за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Срокът за подаване на документи за регистрация на сдружения на собствениците по чл.25, ал. 1 от ЗУЕС е до 30.06.2016 г.