Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Обявление

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение №257/29.09.2016 г. на Общински съвет Ловеч е допуснато:

Изработване на план схема за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – тръбни отклонения от съществуващи шахти на съществуваща подземна канална мрежа – собственост на БТК ЕАД, към жилищни сгради, на територията на гр. Ловеч, община Ловеч, за следните 35 броя отклонения, разделени в 11 броя мрежи, както следва:

От шахта I-154, бул. „Мизия”, между ОТ 1295 и ОТ 1331, до бл. 208, кв. „Здравец”, вх. А, УПИ V, кв. 9029

От бл. 208, вх. Е, кв. „Здравец”, между ОТ 1306 и ОТ 1307, УПИ V, кв. 9029, до бл. 204, кв. „Здравец”, вх. Д, УПИ I, кв. 9027

От шахта II-138, бул. „Освобождение”, между ОТ 1066 и ОТ 1129, до бл. 207, вх. Г, кв. „Здравец”, УПИ I, кв. 9032

От бл. 207, вх. A, кв. „Здравец”, между ОТ 1384 и ОТ 1389, УПИ I, кв. 9032, до бл. 203, кв. „Здравец”, вх. Д, УПИ I, кв. 9031

От бл. 203, вх. A, кв. „Здравец”, между ОТ 1368 и ОТ 1390, УПИ I, кв. 9031, до бл. 211, кв. „Здравец”, вх. Г, УПИ IV, кв. 9030

От бл. 207, вх. Е, кв. „Здравец”, между ОТ 1383 и ОТ 1381, УПИ I, кв. 9032; до жил. блок кв. „Здравец”, между ОТ 1380 и ОТ 1374, УПИ IV, кв. 9033; и до жил. блок кв. „Здравец”, между ОТ 1375 и ОТ 1376, УПИ IV, кв. 9033; и до жил. бл. 202, кв. „Здравец”, вх. Е, между ОТ 1347 и ОТ 1348, УПИ III, кв. 9035; и до жил. бл. 201, кв. „Здравец”, вх. Е, между ОТ 1358 и ОТ 1349, УПИ I, кв. 9035

От шахта I-132, бул. „Мизия”, между ОТ 1081 и ОТ 1086, до жил. блок, УПИ I, кв. 9043

От жил. блок, УПИ I, кв. 9043, до жил. блок, УПИ I, кв. 9043, ул. „Велико Търново”, между ОТ 1086 и ОТ 1089

От шахта I-1101, ул. „Велико Търново”, между ОТ 1089 и ОТ 1086, до жил. блок, УПИ I, кв.4

От жил. блок, УПИ I, кв. 4, до жил. блок, ул. „Бяло море”, между ОТ 533 и ОТ 535, УПИ I, кв. 4; и до жил. блок, ул. „Търговска” № 86, вх. Б, между ОТ19 и ОТ 36, УПИ I, кв. 6

От шахта I-1103, ул. „Велико Търново”, между ОТ 1090 и ОТ 1091, до жил. блок, УПИ I, кв.4

От жил. блок, УПИ I, кв. 4, до жил. блок, вх. В, ул. „Проф. д-р Беньо Цонев”, между ОТ 21 и ОТ 34, УПИ I, кв. 4

От шахта I-1106, ул. „Велико Търново”, между ОТ 1092 и ОТ 1093, до жил. блок, вх. Г, УПИ I, кв. 5; до жил. блок, УПИ VI, кв. 9041, между ОТ 1093 и ОТ 1096; и до жил. блок, УПИ I, кв. 9042, между ОТ 1096 и ОТ 1109

От жил. блок, ул. „Велико Търново”, вх. Д, между ОТ 1093 и ОТ 1094, УПИ I, кв. 5, до жил. блок, вх. Е, УПИ I, кв. 5

От шахта I-121, ул. „Tърговска” 105, между ОТ 71 и ОТ 72, до жил. блок - вх. Б, УПИ XV, кв. 14

Oт жил. блок, ул. „Tърговска” 105 - вх. В, УПИ XV, кв. 14 - до жил. блок ул. „Райна княгиня” 7, УПИ V

От шахта I-21400, пред блок 304, вх. В, кв. Младост, между ОТ 81 и ОТ 82, към жил. блок 304, вх. В, УПИ I, кв. 15

От жил. блок 304, вх. А, кв. Младост, между ОТ 79 и ОТ 98, към жил. блок 302, вх. Е, УПИ I, кв. 14

От жил. блок 302, вх. В, УПИ I, кв. 14 до жил. блок 303, вх. Г, УПИ I, кв. 15; и до жил. блок 311, вх. А, УПИ I, кв. 14; и до жил. блок 328, вх. В; и до жил. блок 327, вх. А

От жил. блок 327, вх. Г, кв. Младост, до жил. блок 326, вх. Д

От шахта I-2122, до жил. блок 310, вх. Б, УПИ I, кв. 10, между ОТ 66 и ОТ 67, към жил. блок 310, вх. Б, УПИ I, кв. 10

От шахта I-2123, до жил. блок 310, вх. Д, УПИ I, кв. 10, към жил. блок 310, вх. Д, УПИ I, кв. 10

От жил. блок 310, вх. В, УПИ I, кв. 10, към жил. блок 307, вх. Е, УПИ I, кв. 10

От жил. блок 307, вх. Б, УПИ I, кв. 10, към жил. блок 312, вх. Г, УПИ I, кв. 11

От жил. блок 312, вх. Г, УПИ I, кв. 11, към жил. блок 313, вх. Г, УПИ I, кв. 11; и към жил. блок 317, вх. А, УПИ II, кв. 9

От жил. блок 313, вх. А, УПИ I, кв. 11 към жил. блок 306, вх. Е, УПИ I, кв. 12; и към жил. блок 314, вх. А, УПИ I, кв. 12

От жил. блок 306, вх. А, УПИ I, кв. 12 към жил. блок 314, вх. Д, УПИ I, кв. 12, и към жил. блок 305, вх. В, УПИ III; и към жил. блок 332, вх. А

От шахта I-2127, до жил. блок 318, вх. Д, УПИ II, кв. 9, към жил. блок 318, вх. Д, УПИ II, кв. 9; и към жил. блок 319, вх. А, УПИ I, кв. 7

От жил. блок 319, вх. А, УПИ I, кв. 7 към жил. блок 320, вх. А, УПИ II, кв. 7

От жил. блок 320, вх. А, УПИ II, кв. 7, към жил. блок 321, вх. Ж, УПИ I, кв. 6

От жил. блок 321, вх. Ж, УПИ I, кв. 6 към жил. блок 309, вх. Е, УПИ I, кв. 6; и към жил. блок 323, вх. А, УПИ I, кв. 4

От жил. блок 323, вх. Г, УПИ I, кв. 4 към жил. блок 325, вх. А, УПИ I, кв. 4; и към жил. блок 324, вх. Д, УПИ I, кв. 4

От жил. блок 309, вх. А, УПИ I, кв. 6 към жил. блок 316, вх. Д, УПИ I, кв. 5

Oт жил. блок 316, вх. Д, УПИ I, кв. 5 към жил. блок 322, вх. А,УПИ I, кв. 5

От жил. блок 316, вх. Б, УПИ I, кв. 5 към жил. блок 315, вх. Е, УПИ II, кв. 9

 

ЗА КМЕТ:

инж. Ивелина Радевска

за Кмет на Община Ловеч

съгласно Заповед №1579/05.10.2016 г.

на Кмета на Община Ловеч