Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“ – Компонент 3 BG05M9OP001-2.101 Община Ловеч обявява 43 свободни работни места за длъжността Домашен патронажен помощник.

Наетият персонал ще извършва следните дейности: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите/. На лицата, които са ангажирани с посещения по домовете на потребителите ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

 

  • Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите се приемат от 06.04.2020 г. всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в сградата на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Ловеч, пл. „Тодор Кирков” № 5, бл. „Вароша”, партерен етаж. Телефон за контакт: 068 603 708

 

  • Документи за кандидатстване.

 

Настоящата обява се публикува с цел набиране на персонал за преодоляване на последиците от коронавируса в община Ловеч. Подборът на персонал за предоставяне на патронажните услуги ще се осъществи на база наличната информация за  квалификация и опит от автобиографиите на кандидатите за работа и заявена необходимост от лица на територията на общината.