Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

ОБЩИНА ЛОВЕЧ УВЕДОМЯВА Във връзка с Постановление с изх. № 288/16г. от 30.05.2016г.на Районна прокуратура – Ловеч от 25.07.2016г. общинска администрация-Ловеч започва ПРОВЕРКА на всички рекламно-информационни елементи и преместваеми обекти,разположени на територията на община Ловеч.