Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

КОНСТАТИВЕН АКТ № 7/25.05.2016 г. по чл. 224а, ал. 5 и чл.225а, ал.2 от ЗУТ за извършен на място административен контрол по устройство на територията за наличие на строежи „Въздушни кабелни електронно съобщителни линии и мрежи” по бул. „България”, гр. Ловеч, относно тяхната законност, съгласно чл.225, ал.2 от ЗУТ, чл. 286, ал. 2 от ЗЕС и § 13 от ПРЗ на ЗЕС.