Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.

Община Ловеч организира Цветница - 2018 г. с богата фолклорна програма.

Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии. В рамките на празника се организира и продажба на цветя.

На площад „Тодор Кирков“ са определени позиции за разполагане на шатри със занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.

На булевард „България “ са отредени места за продажба на произведения на художествените занаяти от майстори занаятчии и търговци, шатри за цветя и маси за търговия със захарни изделия.

В двора на бившата Казарма са определени позиции за разполагане на шатри и маси за консумация.

На площад „инж. Трифон Трифонов“, познат като гаров площад, гр. Ловеч, ще бъдат разположени всички атракционни обекти - виенски колела, влакчета, колички, люлки, стрелбища и  маси за търговия.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЛЕТНИЯ ПРАЗНИК ЦВЕТНИЦА:

 

      І. На площад „Тодор Кирков“

1. Участие на майстори занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства в изложението.

На площад „Тодор Кирков“ са отредени места за разполагането на:

- 31 шатри с размери 3 Х 3 метра за майстори занаятчии, които участват в изложението с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.

-  3 шатри за дейности на социалните услуги;

1.1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

1.2. Община Ловеч отправя лична покана към майсторите, които ще участват с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник Цветница - 2018 г.

1.3. Потвърждаване на поканата за участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

           -  Заявяването за участие на майсторите ще се извършва в ЦУИГ в Община Ловеч от 26.02.2018 г. В заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.

           - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва в присъствие на служител на общинска администрация и представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Майсторите занаятчии, които участват с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

1.4. Условия към участниците – майстори занаятчии с демонстрации на площад „Тодор Кирков“

- Настаняването на площад „Тодор Кирков“  ще се извършва на 30.03.2018 г. /петък/ от 07:00 ч. до 14:00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на площад „Тодор Кирков“ ще се извършва на 01.04.2018 г. /неделя/ след 18:00 ч.

- Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в палатка /шатра/ с размери 3 х 3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.

-  В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.

- Няма да бъде толерирано поведението на майстори, които не спазват условията на организаторите: липса на елементи на народна носия в облекло във всичките дни на изложението, липса или символични демонстрации.

- Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

- Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

 

II. В двора на бившата Казарма

1. Участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма - 16 шатри и маси за консумация /скара, бира/ с площ по 50 кв. м.

1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане: Заявяването за участие се извършва чрез интернет сайта на Община Ловеч или електронния портал за резервации https://rsv.lovech.bg/ от 26.02.2018 г. от 11.00 ч. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще има на електронния портал за резервации, в раздел „Бизнес“.

            - За участие в изложението с шатри и маси за консумация /скара, бира/ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

             - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

            - Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

            1.2. Условия към участниците с шатри и маси за консумация /скара, бира/ в двора на бившата Казарма

- Настаняването в двора на бившата Казарма на ще се извършва на 29.03.2018 г. от 09.00 ч.  до 17.00 ч. 

- Прибирането на шатрите и напускането на бившата Казарма ще се извършва на 02.04.2018 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

- Собствениците на шатри и маси за консумация /скара, бира/ организират дейността си в рамките на определената площ.

            - По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.

            - Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

III. Булевард „България“ са определени места за разполагането на:     

- 90 маси за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 Х 3 метра.

-  10 шатри за продажба на цветя с размери 3 Х 3 метра.

-  10 маси за търговия със захарни изделия с размери 2 Х 2 метра.

1.Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

            1.1 Заявяването за участие се извършва чрез интернет сайта на Община Ловеч или електронния портал за резервации https://rsv.lovech.bg/ от 26.02.2018 г. от 11.00 ч. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще има на електронния портал за резервации, в раздел „Бизнес“.

  - при регистрация на интернет страница https://rsv.lovech.bg/ майсторите занаятчии прикачват сканирано майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.

            1.2. За участие в изложението на Пролетния празник Цветница в гр. Ловеч се заплащат следните такси:

- Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

- За участие в изложението с шатри за продажба на цветя и маси за търговия със захарни изделия се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

2. Условия към участниците в изложението, разположени на булевард „България“

           2.1. Настаняването на булевард „България“ се извършва на 30.03.2018 г. /петък/ от 7:00 ч. до 14:00 ч.

           2.2. Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 01.04.2018 г. /неделя/ след 18:00 ч.

           2.3. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

           2.4. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.

           2.5. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.

           2.6. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

           2.7. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

           2.8. Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

           2.9. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

          

ІV. Площад „Инж. Трифон Трифонов“ са определени места за:

      -   атракционни обекти - различни люлки и увеселителни съоръжения.

      -  8 позиции са отредени за стрелбища- 5 Х 3 метра.

      -  61 маси за търговия – 2 Х 2 метра.

1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

1.1.Атракционни обекти

 -  Заявленията за участие на атракционни обекти се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч от 22.02.2018 г. от 08.00 ч.

 - За участие на атрацкионни обекти, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

         - Заявленията за участие на атракционни обекти да са придружени от копие на актуален паспорт на съоръжението и придружаващите го сертификати, както и копие на документ, удостоверяващ членство в „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“.

         - Молби за участие с атракционни обекти могат да подават само членове на „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“.

         - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

         - Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

          - Таксите се заплащат в касата на Центъра за услуги и информация на гражданите.

           - Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“се извършва на 25.03.2018 г.  от 10.00      ч. до  17.00  ч.

           - Демонтирането на съоръженията и напускането на площада се извършва на 02.04. 2018 г. / от 09.00 ч. до 17.00 ч.

           - Оборудването, необходимо на атракционните обекти, се осигурява от участниците.

           - Монтирането и укрепването на съоръженията да се извърши без да се нарушава настилката на площада.

           -   След 23.00 ч. не се допуска озвучаването на обектите с музика.

           - Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

1.2 Стрелбища

   - Заявяването за участие се извършва чрез интернет сайта на Община Ловеч или електронния портал за резервации https://rsv.lovech.bg/ от 26.02.2018 г. от 11.00 ч. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще има на електронния портал за резервации, в раздел „Бизнес“.        

- За участие на стрелбища, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“се извършва на 25.03.2018 г.  от 10.00      ч. до  17.00  ч.

-  Напускането на площада се извършва на 02.04. 2018 г. / от 09.00 ч. до 17.00 ч.

 

1.3 Маси за търговия

- Заявяването за участие се извършва чрез интернет сайта на Община Ловеч или електронния портал за резервации https://rsv.lovech.bg/ от 26.02.2018 г. от 11.00 ч. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще има на електронния портал за резервации, в раздел „Бизнес“.        

- Търговците, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“се извършва на 30.03.2018 г.  от 8.00 ч. до  14.00  ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 01.04.2018 г. /неделя/ след 18:00 ч.  

 


Файлове:

Цветница 2.pdf Цветница 2.pdf