Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че с Решение № 666/15.02.2018 г.  на Общински съвет – Ловеч е одобрен:

            проект за Подробен устройствен план: план схема за уличен водопровод и уличен канал от ОТ 1022 през ОТ 1222 до ОТ 9023 по Плана на Северна индустриална зона гр. Ловеч.

В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в Държавен вестник на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в Административен съд – Ловеч чрез Общински съвет – Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч