Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление

Относно: Разпределяне на общинските пасища, мери и ливади между правоимащите лица (собственици или ползватели на животновъдни обекти със селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ), подали заявление по образец до Кмета на Община Ловеч.