Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Условия и изисквания към участниците в Цветница 2024

Пролетният празник Цветница, известен още като Връбница, е традиционен за град Ловеч. Ежегодно в дните на църковните празници Лазаровден и Цветница от края на деветнайсети век, та и до сега се провежда панаир на художествените занаяти. В рамките на празника се организира и Регионален събор на народното творчество.

Община Ловеч организира Цветница - 2024 г. с богата фолклорна програма.

Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии.

В рамките на празника се организира и продажба на цветя.

На пл. „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“, Централна градска част и на пл. „инж. Трифон Трифонов“ са отредени места за продажба на произведения на художествените занаяти от майстори занаятчии и търговци, занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, маси за търговия, шатри за цветя, маси за търговия със захарни изделия, шатри и маси за консумация и атракционни обекти.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В „ЦВЕТНИЦА – 2024 г.“ 26.04 – 28.04.2024 г.

                                                                 

I. Разполагане на обекти на пл. „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“

/изложения с демонстрации на художествени занаяти и приложни изкуства/

 

Община Ловеч на основание чл. 29а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч отправя покана към майсторите, които ще участват с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник „Цветница – 2024 г.“ , като поканите важат за пл. „Тодор Кирков в кв. „Вароша“-37 броя шатри за занаятчии за демонстрации.

1. Потвърждаване на поканата за участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

- При потвърждаването на поканата за участие, майсторите  подават следните документи:

• Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;

• Копие на майсторско свидетелство;

• Снимка на предлаганите произведения;

• Документ за заплатена такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч чрез банков превод или на каса на Община Ловеч;

• В заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.

Документите ще се приемат от 15.03.2024 г. в Община Ловеч /ст. 203 при директор на дирекция АПИО и/или при главен експерт АОМС в ст. 1 в ЦАО/ или изпратени като електронна услуга през сайта на Община Ловеч или през https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1989

Разпределението на местата се извършва от Община Ловеч при спазване на равномерно разпределение на видовете занаяти на пл. „Тодор Кирков“.

2. Настаняването на пл. „Тодор Кирков“ ще се извършва на 26.04.2024 г. /петък/ от 07:00 ч. до 14:00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на пл. „Тодор Кирков“ ще се извършва на 28.04.2024 г. /неделя/ след 18:00 ч.

- допускане на превозни средства на пл. „Тодор Кирков“ се извършва съгласно изготвена схема от отдел „КС“ в следния часови диапазон :

    На 26.04.2024 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч.

    На 27.04.2024 г. от 07:00 ч. до 08:00 ч.

    На 28.04.2024 г. от 07:00 ч. до 08:00 ч. и от 18:00 ч. – 21:00 ч.

- Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в шатра с размери 3 х 3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.

- В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.

- Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в близкия контейнер.

- Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

 

II. Разполагане на обекти в Централна градска част

/обекти за търговия с храни и обществено хранене, шатри за продажби на цветя, шатри за захарни изделия и шатри на занаятчии/

1. Участие в изложението с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене - 4 броя с площ по 125 кв. м.

1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:  

Участие се извършва чрез покана от Община Ловеч  на основание чл. 29а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч и предоставяне регистрация на подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене съгласно чл. 26 от Закона за храните.              

- Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч /ст. 203/ от 15.03.2024 г. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.

- Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;

- За участие в изложението с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация, след авансово заплащане на касата в ЦАО в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

1.2. Условия към участниците с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене в Централна градска част.

- Настаняването ще се извършва от 24.04.2024 г. до 25.04.2024 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. 

- Прибирането и напускането на Централна градска част ще се извършва от 29.04.2024 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.

- Собствениците на подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене организират дейността си в рамките на определената площ.

- Не се допуска при монтирането на шатри да се компрометира, разрушава, пробива настилката на площада. Отреденото място следва да се покрие с материал не позволяващ замърсяване на настилката на площада.

- По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.

- Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в близкия контейнер.

2. В Централна градска част са предвидени следните позиции за разполагане на преместваеми обекти шатри за продажби на цветя, шатри за захарни изделия и шатри на занаятчии:

- 100 бр. шатри за майстори занаятчии, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 х 3 метра съгласно приложена схема за разполагане на търговски обекти за Централна градска част.

- 9 бр. шатри за продажба на цветя с размери 3 х 3 метра съгласно приложена схема за разполагане на търговски обекти за Централна градска част.

- 6 бр. подвижни обекти за търговия с храни/захарни изделия/ с размери 2 х 3 метра съгласно приложена схема за разполагане на търговски обекти за Централна градска част.

- 8 бр. места за балони и др. с размери по 2 кв. м съгласно приложена схема за разполагане на търговски обекти за Централна градска част.

2.1 Заявления за участие ще се приемат от 15.03.2024 г. в Община Ловеч /ст. 203 при директор на дирекция АПИО и/или при главен експерт АОМС в ст. 1 в ЦАО/или изпратени като електронна услуга през сайта на Община Ловеч или през https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/1989, за информация, тел. 068 688224, 068 688377.

- Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;

- при заявяване за участие майсторите занаятчии прилагат копие на майсторско свидетелство и снимка на щанда с предлаганите произведения.

2.2. За участие в празника Цветница 2024 в гр. Ловеч се заплащат такси по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

3. Условия към участниците в изложението, разположени в Централна градска част :

- Настаняването на в Централна градска част се извършва на 26.04.2024 г. /петък/ от 7:00 ч. до 10:00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 28.04.2024 г. /неделя/ след 18:00 ч.

- Допускане на превозни средства в Централна градска част се извършва съгласно изготвена схема от отдел „КС“ в следния часови диапазон :

    На 26.04.2024 г. от 07:00 ч. до 10:00 ч.

    На 27.04.2024 г. от 07:00 ч. до 08:00 ч.

    На 28.04.2024 г. от 07:00 ч. до 08:00 ч. и от 18:00 ч. – 21:00 ч.

- Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска при монтирането на шатри да се компрометира, разрушава, пробива и замърсява настилката на площада на отреденото място. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

- В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.

- Няма да бъде допускано поведение и участие на майстори занаятчии, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

- Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

- Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

- Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер

 

III. Разполагане на обекти на пл. „инж. Трифон Трифонов“

На площад „инж. Трифон Трифонов“ са определени места за:

20 бр. атракционни обекти по схема - различни люлки и увеселителни съоръжения.

7 бр. позиции са отредени за стрелбища – 21 кв. м.

- 31 бр. маси за търговия – 3 х 3 метра.

1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

1.1. Атракционни обекти

- След получена покана от Община Ловеч  на основание чл. 29а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, заявлението се подава на място в Община Ловеч /ст.203/ до 15.03.2024 г. За останалите свободните места ще се приемат заявления от 18.03.2024 г. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224, 068 688377.

- При заявяване се предоставя копие на актуален паспорт на съоръжението и придружаващите го сертификати.

- Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;

- За участие на атракционни обекти, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация, след авансово плащане на касите в ЦАО в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 21.04.2024 г. /неделя/ от 10:00 ч. до 17:00 ч.

- Демонтирането на съоръженията и напускането на площада се извършва на 29.04.2024 г. /понеделник/ от 09:00 ч. до 17:00 ч.

- Оборудването, необходимо на атракционните обекти, се осигурява от участниците.

- Монтирането и укрепването на съоръженията да се извърши без да се нарушава настилката на площада.

- Атракционните обекти работят до 22:00 ч.

- Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в близкия контейнер.

1.2 Стрелбища

- Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч /ст.203/ от 18.03.2024 г. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224, 068 688377.     

- Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;  

- За участие на стрелбища, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация, след авансово плащане на касите в ЦАО в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 21.04.2024 г. /неделя/ от 10:00 ч. до 17:00  ч.

-  Напускането на площада се извършва на 29.04.2024 г. /понеделник/ от 09:00ч. до 17:00 ч.

- Стрелбищата работят до 22:00 ч.

1.3 Маси за търговия

- Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч ст.203/ от 18.03.2024 г. Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224, 068 688377.  

- Попълнено заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с уникален идентификатор на административната услуга -1989 се подава за всяка една обособена позиция съгласно утвърдена от гл. архитект схема;      

- Търговците, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация, след авансово плащане на касите в ЦАО в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 22.04.2024 г. /понеделник/ от 8:00 ч. до 14:00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 28.04.2024 г. /неделя/ след 18:00 ч.