Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление на Кмета на Община Ловеч до заинтересованите лица и обществеността

Относно: Инвестиционно предложение за "Разширение на разпределителната водопроводна мрежа по ул. "Съединение" от ОТ 89 през ОТ 116 към ОТ 115 в с. Йоглав, Община Ловеч".