Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление на Областен управител на Област Ловеч

Областен управител на Област Ловеч с Решение № 1/24.01.2024 г. на основание чл. 16д, ал. 7 от Наредба № 2/15.03.2002 г. и във връзка с чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 дава съгласие кметът на Община Ловеч да възложи пряко, за срок до провеждането на конкурс, но не повече от 1 година, извършването на автобусни превози по маршрутни разписания № 3101, 3102 и 3103 по автобусна линия Ловеч-Летница и по маршрутно разписание № 3201 по автобусна линия Ловеч-Бежаново-Луковит от квотата на Община Ловеч по Областната транспортна схема.

Решението може да бъде обжалвано пред АС Ловеч от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.