Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №33, тел. 068/ 603 973

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

Със заповед № ОХ-118/21.02.2022 г. на КОМАНДИРА НА НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ сa обявявeни 50/ петдесет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба във военното формирование на Национална гвардейска част в гр.София.

 Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

Подаване на заявленията - във Военно окръжие ІІ степен - Ловеч

срок до 21.04.2022г.