Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №33, тел. 068/ 603 973

 

 

ОБЯВЯВА

 

Със  заповед РД-142 от 24.02. 2022 г. на  КОМАНДИРА НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ са обявeни 169/сто шестдесет и девет / вакантни длъжности за приемане на военна служба във военно формирование на Военновъздушните сили в цялата страна.

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, неосъждани, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание, срещу тях да няма образувано наказателно производство.

Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите документи, срокове за подаване и условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33

тел.068/ 603 973 ; 0885 408 765; 0886 558 614 , на интернет страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

срок за подаване на документи 29.04.2022г.