Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление на военно окръжие II степен - Ловеч

 

 

ОБЯВА

 

Със заповед № ЗРД-585/19.06.2024г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 53 (петдесет и три ) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват. Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) да не са по-възрастни от 46 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 49 години за неупражнилите правото си на пенсия. Да са годни за военна служба. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. Да нямат друго гражданство. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. Да покриват нормативите за физическа годност. Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

Размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1555 лева.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ - гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 0885408765 и 0886558614.

Офиси за военен отчет в Общини гр. Ловеч - ул. ,,Търговска“ 22 и гр. Летница бул. ,,България“ 19 тел. 088 9097320.

На интернет страниците на Министерство на отбраната и Централно военно окръжие.

Срок за подаване на документи във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч: 16.08.2024 г.