Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за изработен проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони в с. Гостиня

Изработен "Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони: Каптиран извор "Майренец" на "ВиК" АД, гр. Ловеч в с. Гостиня, общ. Ловеч.