Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за изработен проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони в с. Лисец

Изработен "Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони: Каптиран извор "Бряста" на "ВиК" АД, гр. Ловеч в с. Лисец, общ. Ловеч.