Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за общински конкурс за мултимедийна презентация на тема „О, будители народни!“

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ - ЛОВЕЧ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПРОФ. БЕНЮ ЦОНЕВ“

                                                         
обявяват

общински конкурс за мултимедийна презентация по темата:

„О, будители народни!“

по случай 1-ви ноември - Ден на народните будители

 

     I. Цел

1. Конкурсът има за цел да представи на младите хора имената и дейността на онези български възрожденци и велики българи, които са оставили своя отпечатък в създаването, израстването и просперитета на нашата държава;

2. Възпитаване на морални ценности, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие

 

      II. Условия за участие

1. Право на участие в конкурса имат ученици от 10 до 19 години
2. Желаещите да участват могат да представят 1 презентация по избор от зададените теми: 
- с времетраене не по-малко от 5 и не повече от 10 минути;
- 1-ви слайд да представя темата;
- последните 2 слайда да включват: използвани източници; трите имена на ученика, години, клас, училище, e-mail; име на консултанта /учителя/, оказал съдействие за реализацията на презентацията;
- презентацията да бъде задължително с музикално оформление.


       ІІI. Критерии за оценка

1. Логически организирано съдържание в посока на темата
2. Достоверност и точност при излагане на фактите
3. Използване на разнообразни исторически извори
4. Коректно използване на творби, исторически и литературни публикации
5. Съответствие на стандартни технически изисквания към презентациите
6. Техническо оформление


        ІV. Класиране и награждаване

1. Класирането ще се извърши в две възрастови групи:
- I възрастова група – от 10 до 14 години
- II възрастова група – от 15 до 19 години
 
2. Срок за представяне на презентациите: 19.10.2019 г. Презентациите се представят на диск в запечатан плик - За общински конкурс за мултимедиен продукт по темата: „О, будители народни!“ в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”, отдел „Краезнание”.

3. Награждаването ще се извърши на тържествена церемония  по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители.

4. Класираните мултимедийни презентации ще бъдат отличени с грамоти и парични награди за всяка възрастова група.                    
     
Препоръчително е при разработване на мултимедийния продукт учениците да търсят помощ и съдействие от Регионалния исторически музей и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”.
 
За контакти и допълнителна информация тел.: 068 601 291 и 068 688 299