Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обявление за постановено отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Хемус"