Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на Есенен панаир Ловеч 2022

Община Ловеч организира Есенен панаир Ловеч - 2022 г. с богата програма.

Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии.

На пл. „Тодор Кирков“ в кв. „Вароша“, булевард „България“, двора на Бившата казарма са отредени места за продажба на произведения на художествените занаяти от майстори занаятчии и търговци, занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, маси за търговия, шатри за цветя, маси за търговия със захарни изделия, маси за търговия с плодове и зеленчуци и шатри с маси за консумация.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В ЕСЕНЕН ПАНАИР ЛОВЕЧ-2022

09-11.09.2022 г.

І. Разполагане на обекти на пл. „Тодор Кирков“, кв. „Вароша“

(изложение с демонстрации на художествени занаяти и приложни изкуства)

 

Община Ловеч отправя покана към майсторите, които са участвали с демонстрации на своите произведения в Пролетния празник „Цветница – 2022“, за участие в Есенния панаир Ловеч-2022 със запазване на местата за пл. „Тодор Кирков в кв. „Вароша“.

1. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението (с размери 3 х 3 метра). Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ. шатри за майстори-занаятчии, които участват в изложението с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства.

2. Потвърждаване на поканата за участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

           -  Заявяването за участие на майсторите ще се подава в Община Ловеч от 08.08.2022 г. или по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg, заплаща се такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. В заявлението участниците описват необходимостта от включване към електрическо захранване и заплащат цената на електрическото потребление.

           - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва в присъствие на служител на общинска администрация и представител на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на пл. „Тодор Кирков“ ще се извършва на 09.09.2022 г. /петък/ от 07:00 ч. до 14:00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на пл. „Тодор Кирков“ ще се извършва на 11.09.2022 г. /неделя/ след 18:00 ч.

- Майсторите занаятчии представят пълна или частична демонстрация на процеса при създаването на своите произведения. Демонстрациите и продажбата на произведенията се извършват в шатра с размери 3 х 3 метра и в нея на видно място да е поставено майсторското свидетелство. Майсторите предлагат за продажба само своите произведения.

- В облеклото на майсторите да има елементи на народна носия.

- Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

- Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

 

IІ. Разполагане на подвижни обекти за търговия с храни и обществено хранене в двора на Бившата казарма

Община Ловеч отправя покана към фирмите, които са участвали в Пролетния празник „Цветница – 2022“, за участие в Есенния панаир Ловеч-2022 със запазване на местата при предоставяне регистрация на подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене съгласно чл. 26 от Закона за храните.

 

1. Участие в изложението с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене в двора на бившата Казарма - 10 броя с площ по 150 кв. м.

1.1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:  Участие се извършва чрез покана от Община Ловеч.

- Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 08.08.2022 г. или по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224

            - За участие в изложението с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

             - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

            - Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово заплащане на касата в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

            1.2. Условия към участниците с подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене в двора на бившата Казарма

- Настаняването в двора на бившата Казарма ще се извършва от 07.09.2022 г. от 09.00 ч.  до 17.00 ч. 

- Прибирането и напускането на бившата Казарма ще се извършва на 12.09.2022 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч.

- Собствениците на подвижен обект за търговия с храни и обществено хранене организират дейността си в рамките на определената площ.

            - По време на концертните програми и след 23.00 ч. не се допуска ползването на музика.

            - Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

IІІ. Разполагане на обекти на бул. „България“

Община Ловеч отправя покана към майсторите-занаятчии и търговци, които са участвали в Пролетния празник „Цветница – 2022“, за участие в Есенния панаир Ловеч-2022 със запазване на местата на бул. „България“. За търговия с храни /захарни изделия, плодове, зеленчуци и др./, търговците е необходимо да представят регистрация за подвижен обект за търговия с храни по чл. 26 от Закона за храните.

На бул. „България“ са предвидени следните позиции за разполагане на преместваеми обекти съгласно приложена схема:

- 132 бр. шатри за майстори занаятчии и търговци, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти с размери 3 х 3 метра.

16 бр. подвижни обекти за търговия с храни/захарни изделия/ с размери 3 х 3 метра.

10 бр. подвижни обекти за търговия с цветя и храни /плодове и зеленчуци/ с размери 3 х 3 метра

  1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

            1.1 Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч  от 08.08.2022 г. , по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.

  - при заявяване за участие, майсторите занаятчии прилагат копие на майсторско свидетелство или диплома за завършено образование.

  -  при заявяване за участие, собствениците на подвижни обекти за търговия с храни представят регистрация по чл. 26 от Закона за храните.

            1.2. За участие в празника Есенен панаир Ловеч-2022 в гр. Ловеч се заплащат следните такси:

- Майсторите занаятчии и търговците, които предлагат за продажба произведения на художествените занаяти, търговци на захарни изделия и търговци които предлагат цветя, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

2. Условия към участниците в изложението, разположени на булевард „България“ :

           2.1. Настаняването на булевард „България“ се извършва на 09.09.2022 г. /петък/ от 7:00 ч.

           2.2. Прибирането на шатрите и напускането на булеварда се извършва на 11.09.2022 г. /неделя/ след 18:00 ч.

           2.3. Шатрите се осигуряват от участниците в изложението. Не се допуска монтирането на шатри с размери, различни от определените. Всеки ползвател на място се съобразява с отреденото му пространство. Стоката, маси, стелажи и други предмети, свързани с дейността, се разполагат в рамките на определената площ.

           2.4. В шатрата на всеки занаятчия на видно място се поставя занаятчийското свидетелство.

           2.5. В изложението може да участват и търговци, в чиито предмет на дейност е включено производството и продажбата на произведения на художествените занаяти. В шатрата на видно място се поставя документа, удостоверяващ правото на търговеца да предлага за продажба произведенията на художествените занаяти.

           2.6. Няма да бъде толерирано поведението на майстори и търговци, които не спазват условията на организаторите: наличие на изделия, които очевидно не са изработени от майстора и не са произведения на художествените занаяти.

           2.7. Шатрата се ползва единствено и само от майстора, търговеца - заявител. Заявителят няма право да преотстъпва ползването на шатрата на трето лице.

           2.8. Комисия, назначена от Кмета на Община Ловеч, ще извърши проверка на място в дните на изложението за спазване на посочените изисквания от участниците.

           2.9. Всеки ползвател на търговска площ в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

ІV. Разполагане на обекти на пл. „инж. Трифон Трифонов“

 

Община Ловеч отправя покана към „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“, за участие в Есенния панаир Ловеч-2022 .

За търговия с храни /захарни изделия, плодове, зеленчуци и др./, търговците е необходимо да представят регистрация за подвижен обект за търговия с храни по чл. 26 от Закона за храните.

 

На площад „инж. Трифон Трифонов“ са определени места за:

      -   по схема -15 бр. атракционни обекти - различни люлки и увеселителни съоръжения.

      -  15 позиции са отредени за стрелбища – 21 кв. м.

      -  20 маси за търговия – 3 х 3 метра.

1. Заявяване на участие, необходими документи, такси, срокове и начин на плащане:

  1. Атракционни обекти

-  Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 08.08.2022 г. или по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.

- При заявяване се предоставя копие на актуален паспорт на съоръжението и придружаващите го сертификати, както и копие на документ, удостоверяващ членство в „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“. За участие с атракционни обекти могат да заявяват само членове на „Сдружение на собствениците на атракционни съоръжения в България“.

- За участие на атракционни обекти, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

           - Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

           - Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

           - Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 05.09.2022 г. /понеделник/ от 10.00 ч. до 17.00 ч.

           - Демонтирането на съоръженията и напускането на площада се извършва на 12.09.2022 г. /понеделник/ от 09.00 ч. до 17.00 ч.

           -   Оборудването, необходимо на атракционните обекти, се осигурява от участниците.

           - Монтирането и укрепването на съоръженията да се извърши без да се нарушава настилката на площада.

           -  След 22.00 ч. не се допуска озвучаването на обектите с музика.

           - След 23.00 ч. дейността на атракционните обекти, съгласно чл. 2 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата

на Ловешката община се преустановява.

           - Всеки ползвател на площадно пространство в изложението задължително почиства отпадъците и ги изхвърля в най-близкия контейнер.

 

1.2 Стрелбища

   - Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 08.08.2022 г. или по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.        

- За участие на стрелбища, на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се заплаща такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ и такса по чл. 27 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 05.09.2022 г. /понеделник/ от 10.00 ч. до 17.00  ч.

-  Напускането на площада се извършва на 12.09.2022 г. /понеделник/ от 09.00ч. до 17.00 ч.

 

1.3 Маси за търговия

- Заявяването за участие се извършва на място в Община Ловеч от 08.08.2022 г. или по електронна поща на имейл- toni.parichev@lovech.bg Подробна информация за начина на резервация на позиция ще получете на тел. 068 688224.        

- Търговците, заплащат такса за издаване на Разрешение по чл. 56 от ЗУТ. и такса по чл. 25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч .

- Включването към електрическо захранване се извършва при наличие на работещ контролен електромер.

- Включването към електрическо захранване и изключването от него се извършва при присъствие на служител на общинска администрация и представител на ЧЕЗ Разпределение България АД, след авансово плащане на касите в ЦУИГ в Община Ловеч и окончателно плащане при напускане на обекта.

- Настаняването на площад „Инж. Трифон Трифонов“ се извършва на 05.09.2022 г. /четвъртък/ от 8.00 ч. до 14.00 ч.

- Прибирането на шатрите и напускането на площада се извършва на 12.09.2022 г. /неделя/ след 18:00 ч.

Условията и изискванията към участниците в Есенния панаир Ловеч-2022 да се публикуват на интернет страницата на Община Ловеч.