Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2020/2021 г.) на свободни пасища и ливади от ОПФ в землището на Община Ловеч