Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за провеждане на търгове

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2018/2019) на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч.