Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за публичени търгове

На основание Заповед № 1052/24.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2016/2017 г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г.


Файлове:

obyava+zemi.rar obyava+zemi.rar