Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обявление за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 година.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Ловеч обявява за публично обсъждане проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 година.

Проектът на Програмата е на разположение на всички заинтересовани в „Центъра за услуги и информация на гражданите”, находящ се в партера на сградата на общинската администрация.

Общественото представяне и публичното обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2017 г. ще се проведе от 17.00 ч. на 30 ноември 2016 г. в  залата на  Общински съвет - Ловеч, находяща се в сградата на общинската администрация.

Своите мнения и предложения можете да представите писмено в деловодството на Община Ловеч или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

         За допълнителна информация можете да се обърнете  на тел. 688 226 и 688 264.

         Проектът на Програмата може да изтеглите от ТУК.