Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за въвеждане на режим на водоподаването в с. Прелом

Относно: въвеждане на режим на водоподаването в с. Прелом, като водоподаването бъде осигурено от 8:00 ч. до 20:00 ч., считано от 29.07.2022 г.