Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава, че със  Заповед №1690/21.11.2018 г. на Кмета на Община Ловеч е разрешено:

изработване на допълнение към съществуващата специализирана план – схема за далекосъобщителните връзки на БТК ЕАД („Виваком“) за осигуряване на оптична свързаност на фирма „ЛИДЛ България ЕООД ЕНД КО-КД“, ул. „Княз Имеретински“ № 103, гр. Ловеч с начална точка, съществуваща кабелна шахта на западния тротоар на ул. „Панайот Хитов“, при кръстовището с ул. „Тодор Каблешков, с крайна точка магазина на „ЛИДЛ България ЕООД ЕНД КО-КД“, ул. „Княз Имеретински“ № 103, гр. Ловеч.

 

Корнелия Маринова

Кмет на Община Ловеч