Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 г. и правилата за тяхното ползване