Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за местните данъци в Община Ловеч