Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч.Обсъждането ще се проведе на 15.08.2016 г. (понеделник) от 16.30 ч. в заседателната зала на Община Ловеч.