Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч на 15.08.2016 г. (понеделник)…

ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Публично обсъждане на: ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2016-2017г. Обсъждането ще се проведе на 18.08.2016 г. /четвъртък/  от 17.00  часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на Програма за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч за периода 2016-2020 г.

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Програма за развитие на предучилищното и училищното образование в Община Ловеч за периода 2016-2020 г. Обсъждането ще се проведе на 15.08.2016…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост: - язовир „Лисец-1” и язовир „Лисец-2”

Със заповед №1182/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти-публична общинска собственост: - язовир ”Горен Кайлък” и язовир ”Долен Кайлък”

Със заповед №1183/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 11:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Гюргевец-1”

Със заповед №1184/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 13:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Прелом”

Със заповед №1185/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Калница”

Със заповед №1186/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост: язовир ”Умаревци”

Със заповед №1187/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 10.08.2016 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: „Кафе-аперитив”

Със заповед №1181/19.07.2016 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 09.08.2016 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

На основание Заповед № 1180/19.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 1024/24.09.2015 г. на Общински съвет Ловеч, ще се проведе на 08.08.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч  публичен търг с тайно…