Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

  СЪОБЩЕНИЕ Община Ловеч  уведомява всички Сдружения на собственици, подали Заявления за интерес и финансова помощ през 2018 година и получили положителна оценка,  че към настоящия момент няма свободен финансов ресурс…

Заповед № РД-07-118 / 31.07.2019 г. на Областен управител на област Ловеч

Относно: Предприемане на мерки с цел постигане на пълна координация и взаимодействие със селските стопани в област Ловеч за предотвратяване възможността от възникване на огища на Африканска чума по свинете.