Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч

Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1276, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти в кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина.

СЪОБЩЕНИЕ ДО РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ ЗАПОВЕД ЗА СОБСТВЕНОСТ

ДО: РУМЕН КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ С. КРАНЕВО, ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ   ДАНИЕЛА КАМЕНОВА МАЙНКЕ ГР. БЕРКОВИЦА И ГР. ХАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ Съобщавам Ви, в качеството Ви на наследници на Марин Христов Маринов, че е издадена Заповед № З-1618/20.09.2022г.…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на село Хлевене, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) IV-217 от кв. 18 по плана на село Хлевене.