Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще се изплащат, както следва: За…