Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2016 Г.   Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета на Община Ловеч…

ОБЩИНА ЛОВЕЧ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2013г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила…

Покана за публично обсъждане

Относно: Публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация…

Покана за публично обсъждане

Относно: Публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни…

Община Ловеч е домакин на обучение на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“

  Община Ловеч е домакин на обучение на специалисти по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015“     Община Ловеч е домакин на петдневно базисно обучение по приемна грижа на специалисти, работещи с приемни семейства,…