Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДИРЕКТНО ПОДПОМАГАНЕ НА ПЛОЩ ЗА 2017 Г.

Областна дирекция "Земеделие" Ловеч провежда разяснителна кампания със земеделските стопани по общини по приложения график. Виж тук  

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч” и „Заслужил гражданин на Ловеч"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р НИКОЛА НИКОЛОВ ВЛАДОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ” И НА НАЙДЕН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ“