Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Слатина, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Дренов, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Владиня, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Относно: Извършване на спасителни археологически проучвания в засегнатите имоти в землище с. Александрово, общ. Ловеч за наличие на археолог. обекти във връзка в реализацията на обект "Разширение на газопреносната инфраструктура…

ОБЯВА

Със  заповед ОХ-176 от 15.02. 2019 г.на  министъра на отбраната на Република България са обявeни   185 вакантни длъжности за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътните войски в градовете:София,Ст.загора,Карлово,Плевен,Благоевград,Сливен,Асеновград,Смолян…