Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Публично обсъждане за издаване на запис на заповед във връзка с обезпечаване на авансово плащане по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”.…