Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността „директор” на Целодневна детска градина „Детелина“ – гр. Ловеч

На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 1146/12.07.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, обявява конкурс за длъжността „Директор” на Целодневна детска градина…

Съобщение за необходимостта от извършване на ОВОС

Във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане…

Обявление за публичени търгове

На основание Заповеди № 982/13.06.2016 г., № 983/13.06.2016 г., № 984/13.06.2016 г., № 985/13.06.2016 г. и № 986/13.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 917/26.03.2015 г. на Общински съвет – Ловеч на 04.07.2016 г. в заседателната зала ще се проведат…