Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

На основание чл. 6, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Ловеч уведомява всички заинтересовани лица, че: С вх. № 0400-285-1/20.08.2018 г. чрез РИОСВ-Плевен в Община…