Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Покана за обществено обсъждане на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ж.к. "Червен бряг"

    ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ       ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ЖК „Червен бряг“   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Имам…