Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съгласно Заповед № 1743 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Ловеч се въвежда ново работно време

Съгласно Заповед № 1743 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Ловеч се въвежда ново работно време съобразено с промените в зимното и лятното часово време. В периода от 01.11.2016г. до 31.03.2017г. звената, извършващи обслужване на потребители…

Покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Ловеч

Покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

    О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА   На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,…

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „НАЧАЛНИК ЕКИП“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

  СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „НАЧАЛНИК ЕКИП“ И „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА ЗА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“   За длъжността „Началник екип“…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ЕКИП“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК ЕКИП“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“   № Име, презиме, фамилия 1. Градимир Илиев Пенков 2. Цветослава…