Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Ловеч за 2017 г.

    П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2017 Г.     Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на: Отчета за изпълнението на бюджета на…

Покана за обществено обсъждане на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ловеч за периода 2018-2020 г.

Обществено обсъждане на проект на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Ловеч за периода 2018-2020 г.

Община Ловеч подписа договори по два проекта за енергийна ефективност на обща стойност 2 018 607, 23 лв.

  Община Ловеч подписа договори по два проекта за енергийна ефективност на обща стойност 2 018 607, 23 лв.   На 21.03.2018 г., Община Ловеч сключи два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч Ви уведомява, че започва приемът на заявления за участие в разпределението…