Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Ловеч” и „Заслужил гражданин на Ловеч"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р НИКОЛА НИКОЛОВ ВЛАДОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ” И НА НАЙДЕН АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ СЪС ЗВАНИЕТО „ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ЛОВЕЧ“